Porady prawne umowy budowlane

Świadczymy usługi prawne z zakresu prawa budowlanego

W ramach usług prawnych QS INŻYNIERIA oferuje:
• porady prawne z zakresu prawa budowlanego i prawa nieruchomości;
• pomoc prawną w przeprowadzeniu procesu budowlanego;
• sporządzanie i opiniowanie umów pod kątem ryzyka prawnego, w tym umów o roboty budowlane i umów deweloperskich;
• przygotowywanie umów o prace projektowe, nadzór inwestorski;
• udział w negocjacjach umów;
• legalizację samowoli budowlanej;
• pomoc w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie lub w zakresie zmiany sposobu użytkowania.

Budujesz dom? Zleć opracowanie bezpiecznej umowy z firmą budowlaną

Nasz radca prawny specjalizujący się w prawie umów o roboty budowlane przygotuje bezpieczną i dopasowaną do potrzeb inwestora umowę z wykonawcą robót budowlanych. Umowa zabezpieczy interesy inwestora i ochroni go przed zachowaniem nieuczciwego wykonawcy. Niezależnie od tego, jakie roboty zlecacie Państwo wykonawcy – wykonanie tynków i wylewek czy też wykonanie instalacji – warto się zabezpieczyć.
Zapraszamy do kontaktu.