Kosztorysy budowlane

KOSZTORYSY BUDOWLANE – CAŁA POLSKA

Potrzebujesz zlecić opracowanie kosztorysu budowlanego? Szukasz rzetelnego biura kosztorysowego?

Nie mogłeś trafić lepiej. Jesteśmy dynamicznym biurem kosztorysowym wykonującym kosztorysy budowlane na terenie całego kraju. Z przyjemnością wykonamy kosztorys budowlany także dla Ciebie. Wykonujemy kosztorysy we wszystkich branżach, tj. w branży budowlanej, instalacyjnej, drogowej oraz mostowej.

Jakie kosztorysy sporządzamy?

Wykonujemy wszystkie rodzaje kosztorysów budowlanych, tj. inwestorskie, ofertowe, zamienne i powykonawcze. Sprawdź nasze realizacje.

Dla kogo wykonujemy kosztorysy budowlane?

Naszymi klientami są:

  • inwestorzy (w tym indywidualni, firmy, instytucje państwowe i samorządowe) z całej Polski,
  • biura projektowe,
  • firmy budowlane z kraju i zagranicy.

Kosztorysy budowlane cennik

Cena kosztorysu ustalana jest indywidualnie dla każdego zlecenia i zależy od wielu czynników m.in. od rodzaju przekazanych dokumentów, skali inwestycji i terminu wykonania. Nie wyceniamy kosztorysów w oparciu o cenę za pozycję.

Przedmiary robót budowlanych

Wykonujemy także przedmiary robót na podstawie dokumentacji lub pomiarów.

 

Jak wygląda współpraca?

Zadzwoń lub wyślij zapytanie wraz z projektem budowlanym i/lub przedmiarem. Podaj także, na kiedy potrzebujesz kosztorys. Wycenimy Twoje zlecenie w ciągu 24 ha.

kosztorysy budowlane

Rodzaje kosztorysów budowlanych

Kosztorys inwestorski sporządza inwestor. Ma on na celu oszacowanie kosztu wykonania określonych robót inwestycyjnych lub remontowych. Ten kosztorys jest częścią składową dokumentacji przetargowej.

Kosztorys ofertowy z kolei służy do uzgodnienia ceny obiektu lub robót budowlano-montażowych i remontowych. Kosztorys ten sporządza wykonawca robót, gdy staje do przetargu lub otrzymał od inwestora propozycję złożenia oferty na wykonanie robót. Określa on przewidywane koszty wykonawcy w określonych warunkach realizacji inwestycji i ustala cenę wykonania robót. Wybrany i zatwierdzony przez inwestora kosztorys ofertowy stanowi integralną część umowy o realizację inwestycji lub robót budowlanych.

Kosztorys zamienny sporządza wykonawca, jeśli nastąpiła zmiana ustalonej w umowie ilości robót. Kosztorys ten stanowi podstawę do zmiany ceny ustalonej w umowie o roboty budowlane.  Jednakże w przypadkach, gdy zmiana ilości robót lub ich zakresu jest następstwem wprowadzonych przez inwestora zmian w dokumentacji projektowej – inwestor powinien wystąpić do wykonawcy z propozycją sporządzenia odpowiedniego kosztorysu ofertowego.

Kosztorys powykonawczy sporządza wykonawca. Jest on sporządzany po zrealizowaniu robót. Wykonuje się go w razie uzgodnienia przez strony w umowie takiej formy rozliczeń. Ten rodzaj kosztorysu jest stosowany, jeśli w chwili zawierania umowy nie można dokładnie ustalić zakresu rzeczowego robót i warunków ich wykonania. Najczęściej ma to miejsce w przypadku robót remontowych, modernizacyjnych, awaryjnych i podziemnych. W umowie o wykonanie robót budowlanych strony ustalają podstawy kosztorysowe, ceny elementów produkcji oraz koszty pośrednie i zysk.

Potrzebujesz kosztorysu budowlanego? Zleć nam jego wykonanie. Zaoszczędzisz czas, nerwy i pieniądze.

Jakie dokumenty potrzebujemy od klienta?

Kosztorys można sporządzić w prawidłowy sposób tylko wtedy, gdy kosztorysant ma do dyspozycji odpowiednią dokumentację oraz niezbędne informacje. Kosztorysy budowlane wykonujemy najczęściej na podstawie dostarczonego przez klienta projektu budowlanego lub  przedmiaru.

Jednakże czasem wymagamy innych dokumentów. Generalnie rzecz ujmując, można powiedzieć, że dokumenty, jakich potrzebujemy, aby opracować kosztorys dla Ciebie, zależą od rodzaju kosztorysu zleconego nam do opracowania. I tak, podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowią m.in. dokumentacja projektowa, przedmiar robót, dane wyjściowe do kosztorysowania, ceny jednostkowe robót, nakłady rzeczowe robocizny, materiałów, sprzętu zawarte w katalogach (a w razie ich braku ustalone indywidualnie), stawki godzinowe robocizny, materiałów, sprzętu oraz koszty pośredni i zysk.

Z kolei kosztorys zamienny sporządza się na podstawie dokumentacji budowy (dziennik budowy i książka obmiaru robót) oraz kosztorysu ofertowego w zakresie cen jednostkowych lub jednostkowych nakładów rzeczowych oraz cen czynników produkcji i narzutów.

Natomiast podstawą do opracowania kosztorysu powykonawczego jest dokumentacja techniczna, książka obmiaru robót, zapisy w dzienniku budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, protokół danych wyjściowych do kosztorysowania, ceny czynników produkcji, koszty pośredni, koszty zakupu i stawka zysku.

Co zawiera prawidłowy kosztorys budowlany?

Prawidłowo sporządzony kosztorys powinien zawierać: kartę tytułową kosztorysu, ogólną charakterystykę obiektu lub robót, przedmiar lub obmiar robót wraz z ich opisem technologicznym, kosztorys właściwy (tj. kalkulacje sporządzone metodą szczegółową lub uproszczoną), tabelę wartości elementów scalonych, załączniki do kosztorysu (zestawienie materiałów i sprzętu, kalkulacje indywidualne dla robót nie występujących w Katalogach Nakładów Rzeczowych).

W jakim programie kosztorysujemy?

Sporządzamy kosztorysy w nowoczesnym programie kosztorysowania robót budowlanych BIMestiMate. Program ten służy zarówno do kosztorysowania tradycyjnego, jak i w technologii BIM. Program umożliwia przeniesienie z wirtualnego modelu budowli do kosztorysu, przedmiarów i ich szybką wycenę na dowolnym etapie projektu. W BIMestiMate struktura elementów kosztorysu i modelu są ze sobą powiązane. Wśród danych utrwalonych w modelu wirtualnym, pierwszorzędne znaczenie dla kosztorysowania mają zapisane wprost ilości przedmiarowe lub dane służące do ich wyznaczenia.

Potrzebny Ci kosztorys budowlany? QS INŻYNIERIA sporządzi dla Ciebie profesjonalny kosztorys budowlany.