Value engineering

Firma QS INŻYNIERIA świadczy usługi inżynierii wartości, która polega na optymalizacji kosztów przedsięwzięcia budowlanego.

W ramach usługi value engineering dokonujemy  wyceny inwestycji zgodnie z przekazanym projektem, następnie analizujemy inwestycję jako całość i wskazujemy możliwości zaoszczędzenia na poszczególnych pracach lub materiałach.

W wyniku optymalizacji kosztowej dużej inwestycji budowlanej można zaoszczędzić nawet do kilkudziesięciu procent kosztów inwestycji przy zachowaniu zaplanowanych standardów. Im większa inwestycja, tym większe możliwości optymalizacyjne.

Value engineering jest usługą dodatkową do podstawowego zlecenia sporządzenia kosztorysu.