Kosztorysy dla banku

Wykonujemy kosztorysy dla banku na potrzeby kredytu

Jeśli zamierzasz budować dom i finansować inwestycję ze środków z kredytu bankowego, to do banku będziesz musiał przedłożyć prawidłowo wypełniony kosztorys inwestorski – kosztorys budowy domu. Kosztorys budowlany to zestawienie wszystkich ważnych elementów budowy w podziale na poszczególne etapy budowy (m.in. stan zerowy, surowy otwarty, surowy zamknięty, deweloperski, pod klucz). Każdy bank ma pod taki kosztorys swój własny formularz. Ponadto część banków wymaga, by na kosztorysie podpisała się osoba z uprawnieniami budowlanymi, np. kierownik budowy. Czasem w takim kosztorysie trzeba określić orientacyjne terminy realizacji poszczególnych prac budowlanych.