Nadzór inwestorski

Firma QS INŻYNIERIA świadczy usługi nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej na terenie Krakowa i okolic.
Celem nadzoru inwestorskiego jest zapewnienie realizacji robót budowlanych zgodnie z projektem obiektu, obowiązującymi normami oraz przepisami prawa.
Usługi świadczone przez QS INŻYNIERIA w ramach nadzoru inwestorskiego obejmują:

• bieżący nadzór nad realizacją prac budowlanych,
• bieżąca kontrola jakości stosowanych materiałów,
• raportowanie z postępu i jakości wykonanych prac,
• organizacja zakończenia budowy i przekazanie obiektu do użytkowania.