Zespół

DZIAŁ BUDOWLANY

mgr inż. budownictwa Tomasz Gawor – założyciel biura kosztorysowego, członek SKB, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej o numerze ewidencyjnym MAP/0078/OWOK/09. Pasjonat architektury, matematyki, geografii, tenisa stołowego, podróży.

Jakub Rynduch – specjalista ds. kosztorysowania, roboty budowlane. Pasjonat kina, biegania oraz snowboardu.

Jakub Mytnik – specjalista ds. kosztorysowania, roboty budowlane. Pasjonat historii, technologii, pływania oraz kąpieli w lodzie.

Marcin Matysiak – specjalista ds. kosztorysowania, roboty budowlane. Pasjonat turystyki, gier komputerowych.

DZIAŁ INSTALACJI SANITARNYCH

mgr inż. sanitarny Barbara Ochnicka – specjalista ds. kosztorysowania – instalacje i sieci sanitarne, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych o numerze ewidencyjnym PDK/0071/POOS/19. Pasjonatka podróży bliskich i dalekich.

DZIAŁ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

inż. elektryk Jan Siwek – specjalista ds. kosztorysowania – instalacje i sieci elektryczne i teletechniczne, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych o numerze ewidencyjnym MAP/0114/OWOE/04. Pasjonat piłki nożnej, wędkarstwa i fotografii.

DZIAŁ RENOWACJI OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

Współpraca z IMPENSA ESTIMATE Sp. z o. o.
http://www.impensa.net/