Realizacje

BUDYNKI WIELORODZINNE I ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej "OSIEDLE SFERA" etap III w Jaworznie

115 lokali mieszkalnych

Kosztorys inwestorski

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Cechowej w Krakowie

45 Lokali mieszkalnych

Kosztorys inwestorski

Hotel „Pod Szczytami” przy ul. Za Cieszynianką w Zakopanem

Powierzchnia użytkowa 1 100 m2

Kosztorys inwestorski

Apartamentowy dom rekreacyjny w formie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wschodniej w Darłówku

45 lokali mieszkalnych

Kosztorys ofertowy

Nadbudowa poddasza użytkowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Topolowej w Krakowie

Powierzchnia użytkowa 250 m2

Kosztorys ofertowy

Budynek mieszkalno-usługowy z garażem podziemnym przy ul. Lea w Krakowie

15 lokali mieszkalnych, Powierzchnia użytkowa lokali usługowych 200 m2

Kosztorys ofertowy

BUDYNKI BIUROWE, USŁUGOWE, OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Budynek biurowo-usługowo-handlowy z garażem podziemnym przy ul. Tadeusza Romanowicza w Krakowie

Powierzchnia użytkowa 5 500 m2

Kosztorys ofertowy

Adaptacja lokalu usługowego na Ośrodek diagnostyki i Leczenia Niepłodności przy ul. Czyżówka w Krakowie

Powierzchnia użytkowa 750 m2

Kosztorys ofertowy

Budynek biurowy z garażem podziemnym przy ul. Zakopiańskiej w Krakowie

Powierzchnia użytkowa 800 m2

Kosztorys inwestorski

Budynek biurowo-socjalno-magazynowy Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Gorzowie Wielkopolskim

Powierzchnia użytkowa 1 200 m2

Kosztorys ofertowy

Budynek biurowo-usługowy z zapleczem noclegowym i małą gastronomią przy ul. Piłsudskiego w Skawinie

Powierzchnia użytkowa 2 500 m2

Kosztorys ofertowy

Budynek mieszkalno-usługowy (usługi medyczne) przy ul. Dobrego Pasterza w Krakowie

Powierzchnia użytkowa 550 m2

Kosztorys inwestorski

Remont zabytkowego budynku biurowego przy ul. Dworzec w Krakowie

Powierzchnia użytkowa 700 m2

Kosztorys inwestorski

Budynek usługowy Restauracja UFO wg projektu koncepcyjnego

Powierzchnia użytkowa 450 m2

Kosztorys inwestorski

Rozbiórka trybuny widowiskowej klubu sportowego Wawel w Krakowie

Powierzchnia zadaszenia 1 800 m2

Kosztorys ofertowy

OBIEKTY PRZEMYSŁOWE

Budynek gospodarczy z miejscami postojowymi w miejscowości Jodłownik, powiat Limanowa

Powierzchnia użytkowa 300 m2

Kosztorys inwestorski

Budowa Mechaniczno-Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Szklary, gmina Jerzmanowice-Przeginia

Powierzchnia użytkowa 300 m2

Kosztorys ofertowy

Centrum badawczo-rozwojowe ekologicznych materiałów budowlanych przy ul. Igołomskiej w Krakowie

Powierzchnia użytkowa 800 m2

Kosztorys inwestorski

Budynek handlowo-magazynowy w miejscowości Zabawa, gmina Wieliczka

Powierzchnia użytkowa 450 m2

Kosztorys ofertowy

Most technologiczny sieci napowietrznej 2xdn 500mm nad rzeką Drwinką przy ul. Facimiech w Krakowie

Rozpiętość przęsła 40 m

Kosztorys ofertowy

Budowa szklarni dydaktycznej w Opatówku

Powierzchnia użytkowa 850 m2

Kosztorys ofertowy

OBIEKTY ZABYTKOWE

Remont elewacji tarasu widokowego na XXX piętrze Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

Powierzchnia elewacji 3 000 m2

Kosztorys ofertowy

Remont konserwatorski wiaduktu w Parku Mużakowskim w Łęknicy

Powierzchnia elewacji 300 m2

Kosztorys ofertowy

Renowacja elewacji zamku w Krasiczynie wraz z powozownią

Powierzchnia elewacji 12 000 m2

Kosztorys ofertowy

Prace konserwatorskie elewacji szczytu zachodniego zabytkowego kościoła w Wiźnie

Powierzchnia elewacji 500 m2

Kosztorys ofertowy

Renowacja wieży widokowej przy ul. Sienkiewicza w Nowogrodzcu

Powierzchnia elewacji 300 m2

Kosztorys ofertowy

Remont elewacji budynku Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana przy ul. Krupniczej w Krakowie

Powierzchnia elewacji 2 000 m2

Kosztorys inwestorski

Renowacja zabytkowej elewacji kamienicy przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi

Powierzchnia elewacji 1 700 m2

Kosztorys inwestorski

Remont murów obronnych przy ul. Firleja w Pasłęku

Powierzchnia murów 6 000 m2

Kosztorys ofertowy

Prace konserwatorskie na cmentarzu wojennym nr 276 przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku

Kosztorys ofertowy

Remont fontanny wraz z otoczeniem na Rynku Mariensztackim w Warszawie

Powierzchnia 500 m2

Kosztorys ofertowy

Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni w Legnicy

Powierzchnia elewacji 1 000 m2

Kosztorys ofertowy

OBIEKTY INŻYNIERII DROGOWEJ I WODNEJ

Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego w gminie Czchów - Przebudowa parkingu

Powierzchnia terenu 8 000 m2

Kosztorys inwestorski

Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Solidarności w Warszawie

Powierzchnia terenu 900 m2

Kosztorys ofertowy

Pomost pływający wraz z punktami cumowniczymi zlokalizowany w strefie brzegowej jeziora Rożnowskiego

Powierzchnia użytkowa 1 600 m2

Kosztorys inwestorski

Promenada wzdłuż brzegu jeziora Rożnowskiego w miejscowości Sienna

Powierzchnia terenu 1 000 m2

Kosztorys inwestorski

Budowa 2 zatok autobusowych przy ul. Orląt Lwowskich w rejonie Śląskiego Centrum Logistycznego w Sosnowcu

Powierzchnia terenu 600 m2

Kosztorys ofertowy

Remont i przebudowa bieżni wokół boiska sportowego MKS Kalwarianka w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z kortem tenisowym i boiskiem do koszykówki

Powierzchnia terenu 6 700 m2

Kosztorys inwestorski

BUDYNKI JEDNORODZINNE

Zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej przy ul. Rybitwy w Krakowie

21 lokali mieszkalnych

Kosztorys ofertowy

Zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Brzesku

12 lokali mieszkalnych

Kosztorys inwestorski

Zespół 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego w miejscowości Tomaszowice, gmina Wielka Wieś

5 lokali mieszkalnych

Kosztorys ofertowy

Zespół 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i budynku wolnostojącego, dwulokalowych każdy przy ul. Macieja Dębskiego w Krakowie

18 lokali mieszkalnych

Kosztorys inwestorski

Dwa budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej z garażami dwustanowiskowymi

2 lokale mieszkalne

Kosztorys ofertowy

Budynek mieszkalny jednorodzinny w technologii szkieletowej drewnianej

1 lokal mieszkalny

Kosztorys inwestorski