Śmierć inwestora a kontynuacja budowy

Śmierć inwestora a kontynuacja budowy

Dodano: 15.11.2017 r.

Pozwolenie na budowę wydawane jest na rzecz konkretnego inwestora. Nasuwa się pytanie, co dzieje się w sytuacji, gdy inwestor nie może dokończyć budowy z powodu śmierci, a zwłaszcza, czy w razie śmierci inwestora jego spadkobiercy mogą kontynuować budowę.

Co do zasady prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych są niezbywalne, w tym nie podlegają one dziedziczeniu. Wyjątkiem są uprawnienia z decyzji o pozwoleniu na budowę, które są dziedziczne. Oznacza to, iż w razie śmierci inwestora prawa i obowiązki z decyzji o pozwoleniu na budowę przechodzą na spadkobierców inwestora automatycznie, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek formalności. Tym samym spadkobiercy inwestora uprawnieni są do kontynuowania budowy i mogą oni podejmować przed organami budowlanymi wszelkie czynności związane z tą budową. W szczególności mogą zgłosić zakończenie budowy oraz wystąpić o pozwolenie na użytkowanie. Spadkobiercy inwestora mogą zatem kontynuować inwestycję budowlaną bez konieczności przenoszenia pozwolenia na budowę. Jednakże będą oni musieli wykazać przed organem, że są spadkobiercami pierwotnego inwestora. Na wezwanie organu powinni oni przedłożyć prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia.