Rozwód inwestorów a kontynuacja budowy

Rozwód inwestorów a kontynuacja budowy

Dodano: 29.11.2017 r.

Pozwolenie na budowę wydawane jest na rzecz określonego w nim inwestora. Powszechną praktyką jest, że małżonkowie wspólnie składają wniosek o pozwolenie na budowę na nieruchomości, której są współwłaścicielami. W konsekwencji decyzja ta udzielana jest na rzecz obojga małżonków. Osobliwy przypadek powstaje, gdy małżonkowie na których wydane jest pozwolenie na budowę rozwodzą się.

Działka należąca uprzednio do obojga małżonków po ich rozstaniu przyznawana jest na ogół jednemu z nich. Jeżeli małżonek, na którego przeszła nieruchomość zamierza kontynuować budowę, to jest do tego uprawniony. Posiada on bowiem cały czas status inwestora, gyż decyzja o pozwoleniu na budowę opiewa także na niego. Zatem były małżonek może samodzielnie kontynuować budowę rozpoczętą przez oboje małżonków bez konieczności dokonywania jakichkolwiek urzędowych formalności, pod warunkiem oczywiście posiadania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Były małżonek, który przejął działkę może zatem kontynuować inwestycję budowlaną bez konieczności przenoszenia pozwolenia na budowę.