Budynki jednorodzinne

BUDYNKI JEDNORODZINNE

• Budowa domu jednorodzinnego z garażem podziemnym na 9 stanowisk przy ul. Chełmskiej w Krakowie ( powierzchnia: 400 m2);

• Rozbudowa domu jednorodzinnego i budowa budynku rekreacyjno- garażowego w Michałowicach ( powierzchnia: 1000m2)

• Budowa budynku bliźniaczego mieszkalnego o powierzchni 400m2 na ul. Armii Kraków w Krakowie;

• Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku jednorodzinnego mieszkalno-usługowego wraz z instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania przy ul. Balickiej w Krakowie;

• Nadbudowa i przebudowa istniejącego domu jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi: wody, gazu, prądu, kanalizacji sanitarnej i opadowej przy ul. Gardowskiego w Krakowie;

• Wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem na domu jednorodzinnym przy ul. Krochmalniki w Krakowie;

i wiele więcej ….