BUDYNKI BIUROWE, USŁUGOWE I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

• Remont i przebudowa bieżni wokół boiska sportowego MKS Kalwarianka w Kalwarii Zebrzydowskiej;
• Remont i przebudowa kortu tenisowego i boiska do koszykówki w Kalwarii Zebrzydowskiej obok pawilonu sportowo-turystycznego;
• Budowa oczyszczalni ścieków w gminie Jerzmanowice-Przeginia;
• Budowa budynku biurowego w Skawinie;
• Budowa budynku stanicy Sądeckiego WOPR wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną;
• Budowa budynku gospodarczego w strefie brzegowej Jeziora Rożnowskiego stanowiącego zaplecze dla funkcjonowania Centrum Sportów Wodnych Jeziora Rożnowskiego;

i wiele więcej ….