BUDYNKI WIELORODZINNE

• Kosztorys ofertowy dla wykonawcy na wykonanie osiedla mieszkalnego przy ul. Rybitwy w Krakowie („Zielone Rybitwy”) w zakresie robót branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej – Inwestor Merari Sp. z o. o.
https://www.zielonerybitwy.pl/

• Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej „OSIEDLE SFERA” w Jaworznie dla Jaworznickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

• Budowa KRAKOWSKIEGO DOMU – pensjonatu aktywnych Emerytów przy ul. Cechowej w Krakowie dla Predicto Sp. z o. o.

KRAKOWSKI DOM – pensjonat aktywnych Emerytów Kraków, ul. Cechowa


• Budowa budynku wielorodzinnego z garażami przy ul. Wielickiej w Krakowie;

• Termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Bronowickiej, Fałata, Kraszewskiego, Friedleina, Helclów, Królowej Jadwigi, Lubelskiej, Łokietka i Wygody w Krakowie;

• Remont dachów na budynkach wielorodzinnych na os. Albertyńskim oraz os. Niepodległości w Krakowie;

• Renowacja zabytkowych kamienic przy ul. Kątowej, Lelewela, Orzeszkowej, Podgórskiej, Rękawki i Starowiślnej w Krakowie;

i wiele więcej …