URZĄDZENIA WODNE

Budowa Promenady w strefie brzegowej Jeziora Rożnowskiego o nawierzchni z płyt betonowych i kostki granitowej wraz z umocnieniem brzegu jeziora oraz z instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej i elektryczną, jak i małą architekturą i zielenią;

Budowa Pomostu pływającego wraz z punktami cumowniczymi, zlokalizowanego w strefie brzegowej Jeziora Rożnowskiego o konstrukcji stalowej belkowej na pływakach z hydrotechnicznego siatkobetonu, pełniącego funkcję wypoczynkową i rekreacyjną;

i wiele więcej ….