KOSZTORYS INWESTORSKI WARSZAWA

KOSZTORYS INWESTORSKI WARSZAWA

kosztorys inwestorski warszawa

Jesteś inwestorem z Warszawy i chcesz zlecić opracowanie kosztorysu inwestorskiego? kosztorys inwestorski Warszawa

Jeśli reprezentujesz inwestora, dewelopera lub biuro projektowe z Warszawy lub okolic i zamierzasz zlecić sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, to zapraszamy do kontaktu. Sporządzimy dla Ciebie profesjonalny kosztorys inwestorski. Zobacz NASZE REALIZACJE.

 • Jesteś biurem projektowym z Warszawy? Zleć nam opracowanie kosztorysu inwestorskiego.
 • Jesteś deweloperem ze stolicy? Opracujemy dla Ciebie kosztorys inwestorski.
 • Jesteś inwestorem z województwa mazowieckiego? Wykonamy dla Ciebie kosztorys inwestorski.

Kosztorys inwestorski Warszawa

kosztorys inwestorski warszawa

QS Inżynieria jest biurem kosztorysowym z Warszawy. Jesteśmy liderem w opracowywaniu kosztorysów inwestorskich w województwie mazowieckim. Otrzymujemy zlecenia od inwestorów polskich, jak i zagranicznych oraz deweloperów i biur projektowych.

Co zyskasz zlecając nam sprawę?

Gwarantujemy terminowe sporządzenie profesjonalnego kosztorysu inwestorskiego w oparciu o specjalistyczny program do kosztorysowania oraz doświadczenie naszych kosztorysantów wyniesione z placu budowy (znajomość aktualnych cen oraz technik budowlanych).

Czym jest kosztorys inwestorski?

Kosztorys inwestorski opracowuje inwestor. Czasem zdarza się, że inwestor zleca opracowanie kosztorysu inwestorskiego biuru projektowemu.  Kosztorys inwestorski ma na celu ustalenie szacunkowego kosztu robót. Stanowi on źródło wiedzy dla inwestora na temat przybliżonego poziomu ofert cenowych wykonawców.

Na podstawie kosztorysu inwestorskiego inwestor występuje do banku o kredyt bankowy lub do odpowiedniej instytucji  o dotację na wykonanie prac budowlanych. Zatem kosztorysu inwestorskiego wymaga bank kredytujący inwestycję. Kosztorysu inwestorskiego wymaga instytucja przyznająca dotacje na inwestycję.

 

Inwestorze, posiadanie kosztorysu inwestorskiego zapewni Ci lepsze przygotowanie inwestycji do realizacji oraz bardziej racjonalne wykorzystanie Twoich Funduszy

 

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych określona kosztorysem inwestorskim wartość robót budowlanych decyduje o trybie udzielenia zamówienia publicznego oraz o wymogach dotyczących procedury przetargowej. Kosztorys inwestorski jest podstawą do ustalenia wysokości wadium przetargowego, tj. kwoty gwarantującej odpowiedzialność oferentów biorących udział w przetargu. Od wartości ustalonej w kosztorysie inwestorskim zależy również obowiązek stosowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy (gwarantującego wykonanie robót zgodnie z umową oraz służącą do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za ich wykonanie) oraz stosowania preferencji krajowych, wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych.

Ustawa Prawo zamówień publicznych nakłada na inwestorów inwestycji finansowanych ze środków publicznych obowiązek posiadania kosztorysu inwestorskiego przed każdym zamówieniem publicznym, bez względu na jego wartość. Jedynie przy zlecaniu robot w trybie zamówienia z wolnej ręki można odstąpić od kosztorysu inwestorskiego.

W sytuacji, gdy ponad 60% ogółu robót realizowanych w Polsce są inwestycjami finansowanymi ze środków publicznych, kosztorys inwestorski staje się powszechnym opracowaniem, poprzedzającym zlecenie robot budowlanych.

Powierz nam opracowanie kosztorysu inwestorskiego w Warszawie

 

Ze względu na źródła finansowania oraz pełnione funkcje, sposób obliczania średniej wartości zlecanych robót w kosztorysie inwestorskim przy zamówieniach publicznych musi być jednoznacznie sprecyzowany. Stąd wydane przez Ministra Infrastruktury rozporządzenie z  dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego podaje jednolity sposób kalkulacji oraz ściśle określone podstawy rzeczowe i finansowe, które dla zamówień publicznych mają charakter obligatoryjnych uregulowań prawnych.

Jakie są cechy kosztorysu inwestorskiego:  

 • Jest wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
 • określa wartość robót, inaczej szacunkowy koszt, z jakim inwestor musi się liczyć zlecając roboty do wykonania.
 • Wyliczona kwota jest podstawą do określenia wartości zamówienia. Od wartości zamówienia zależą wymagania proceduralne przy zlecaniu robót w zamówieniach publicznych (procedura uproszczona, podstawowa, unijna, zaostrzona).
 • Ma być wykonamy wyłącznie metodą uproszczoną.
 • Normy nakładów pochodzą z analiz indywidualnych lub z katalogów (o wyborze decydują założenia wyjściowe do kosztorysowania).
 • Ceny jednostkowe nakładów pochodzą z kalkulacji własnych lub z danych rynkowych (o wyborze decydują założenia wyjściowe do kosztorysowania).
 • Brak odrębnej kalkulacji kosztów zakupu (KZ). Ceny materiałów zawierają koszty zakupu.
 • Brak oddzielnej kalkulacji kosztów jednostkowych (KJ). Ceny pracy sprzętu zawierają koszty jednorazowe.
 • Koszty pośrednie (KP) kalkulowane wskaźnikowo od R+S. Wskaźnik kosztów pośrednich pochodzi w pierwszej kolejności z danych rynkowych (wcześniejsze umowy, publikacje).
 • Zysk (Z) kalkulowany wskaźników. Wskaźnik zysku w pierwszej kolejności pochodzi z danych rynkowych, podstawa określona w założeniach wyjściowych do kosztorysowania.
 • Końcowa kwota (wartość kosztorysowa) jest kwotą netto (nie jest obciążona podatkiem VAT).

Kosztorys inwestorski Warszawa

Zadzwoń lub napisz do nas, a opracujemy dla Ciebie kosztorys inwestorski w Warszawie.

 

  Zleć nam opracowanie kosztorysu inwestorskiego, zaoszczędź czas, nerwy i pieniądze.

 

Przykłady sporządzonych przez nas kosztorysów inwestorskich znajdziesz tutaj.

Tekst Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (…) znajdziesz tutaj.

Więcej o kosztorysach budowlanych w Warszawie przeczytasz tutaj.